O nás

Spolek přátel městyse Kolinec je dobrovolná, nezávislá nepolitická a nezisková organizace, sdružující členy na základě společného zájmu. Je právnickou osobou. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí Stanovami spolku.

Výbor spolku:

            Předseda:                        Ladislav Duray
            Místopředseda:                 Ing. Marie Makrlíková
            Členové:                          Anna Prexlová
                                                  Miluše Velíšková
                                                  Jaroslava Zimprichová

 


Kontakt

Spolek přátel městyse Kolinec

Kolinec 28
341 42 Kolinec

Datová schránka: ps57w2z