SPOLEK PŘÁTEL MĚSTYSE KOLINEC

Založili jsme spolek, ve kterém je otevřeno členství všem přátelům městyse bez rozdílu věku a těšíme se, že vás zaujme natolik, že se stanete jeho členem.

Vítejte na našem webu

Spolek přátel městyse Kolinec byl pod původním názvem "Klub seniorů a přátel městyse Kolinec" založen dne 18. března 2013.
Cílem tohoto dobrovolného, nezávislého spolku je spojit členy a přispět svou činností 
ke společenskému, kulturnímu a sportovnímu vyžití členů spolku v našem městysu a přispět svými zájmovými aktivitami ke zkvalitnění života v obci.

Spolek přátel městyse Kolinec je právnickou osobou. Vnitřní organizace spolku, práva 
a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí Stanovami spolku.

Výbor spolku:

Předseda - odstoupil z funkce 2. ledna 2023
Místopředseda:  Ing. Marie Makrlíková
Členové:  Anna Prexlová, Miluše Velíšková, Jaroslava Zimprichová